Optometrysta

Tytuł zawodowy Optometrysty

uzuskuje się po ukończeniu 5-letnich
studiów wyższych z zakresu Optometrii.

Optometria jest dziedziną wiedzy zajmującą się wszelkimi aspektami procesu widzenia (medycznymi, neuronalnymi, fizycznymi, fizjologicznymi itp.), skupiającą się przede wszystkim na ochronie, usprawnianiu, rozwoju i poprawie funkcjonowania układu wzrokowego. Optometrysta jest zatem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem wad wzroku, oceną działania całego układu wzrokowo-ruchowego oraz doborem odpowiedniej korekcji okularowej lub też odpowiednich soczewek kontaktowych. Podczas badania optometrycznego stosuje się różnorodne procedury umożliwiające dużo dokładniejszą ocenę, w szczególności optometrysta określa parametry widzenia obuocznego, gdyż dobór okularów bazujący jedynie na uzyskaniu najlepszej ostrości wzroku z pominięciem aspektów związanych z prawidłową współpracą obojga oczu może przyczynić się do obniżenia jakości procesu widzenia i powodować dyskomfort pacjenta.

Diagnoza

Należy pamiętać, że optometrysta nie jest lekarzem dlatego też nie zajmuje się leczeniem schorzeń układu wzrokowego. Każdy wykwalifikowany optometrysta posiada jednak stosowną wiedzę z zakresu medycyny i patologii układu wzrokowego umożliwiającą mu diagnozę i rozpoznanie występujących u danego pacjenta nieprawidłowości układu wzrokowego. W przypadku stwierdzenia schorzeń medycznych u pacjenta (np. zapalenia spojówek, rogówek, brzegów powiek, symptomów rozwoju zaćmy lub jaskry itp.) optometrysta ma obowiązek skierowania go do okulisty, który to diagnozuje i rozpoczyna adekwatne leczenie.

Okulista diagnozuje i planuje leczenie chorób oczu. Może także przepisywać korekcję optyczną. Natomiast w celu weryfikacji korekcji wady refrakcji, doboru soczewek kontaktowych czy też pomiaru funkcjonalnych parametrów układu wzrokowego warto udać się na badanie optometryczne do naszego salonu.

Wybierając się na badanie optometryczne można również wcześniej zweryfikować kwalifikacje specjalisty sprawdzając czy poosiada on indywidualny numer (będący dowodem ukończenia studiów wyższych z zakresu optometrii) nadawany przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.

Jeśli nie występują przeciwwskazania do użytkowania soczewek kontaktowych, specjalista wybiera odpowiedni typ soczewek, dokonuje pierwszego założenia soczewek na rogówki oczu oraz kontroluje ich ułożenie. Po 10 minutach przeprowadza się pierwszą kontrolę podczas której sprawdza się stopień dopasowania soczewek. Po założeniu dobranych soczewek pacjent zostaje szczegółowo zaznajomiony z zasadami korzystania z soczewek kontaktowych – ćwiczy sposoby zakładania, zdejmowania i pielęgnowania soczewek kontaktowych. Po dwóch tygodniach od pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych specjalista ponownie sprawdza stopień tolerancji soczewki przez pacjenta. Jeśli badanie przebiegnie pomyślnie specjalista przepisuje odpowiedni typ soczewek. Każdy użytkownik soczewek kontaktowych powinien stawiać się na kolejne wizyty kontrolne u swego specjalisty nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Tylko zachowanie takiej systematyczności wizyt kontrolnych jest gwarancją wychwycenia ewentualnych powikłań już we wczesnym etapie.

Przejdź dalej

Badanie
wzroku

Przejdź dalej

Soczewki
kontaktowe

Przejdź dalej

Serwis
okularów

Przejdź dalej

Okulary korekcyjne i
przeciwsłoneczne