Tytuł zawodowy Optometrysty uzuskuje się po ukończeniu 5-letnich studiów wyższych z zakresu Optometrii.

Optometria jest dziedziną wiedzy zajmującą się wszelkimi aspektami procesu widzenia (medycznymi, neuronalnymi, fizycznymi, fizjologicznymi itp.), skupiającą się przede wszystkim na ochronie, usprawnianiu, rozwoju i poprawie funkcjonowania układu wzrokowego. Optometrysta jest zatem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem wad wzroku, oceną działania całego układu wzrokowo-ruchowego oraz doborem odpowiedniej korekcji okularowej lub też odpowiednich soczewek kontaktowych. Podczas badania optometrycznego stosuje się różnorodne procedury umożliwiające dużo dokładniejszą ocenę, w szczególności optometrysta określa parametry widzenia obuocznego, gdyż dobór okularów bazujący jedynie na uzyskaniu najlepszej ostrości wzroku z pominięciem aspektów związanych z prawidłową współpracą obojga oczu może przyczynić się do obniżenia jakości procesu widzenia i powodować dyskomfort pacjenta.

Optometrysta w przypadku diagnozy zaburzeń funkcjonalnych oraz zaburzeń widzenia obuocznego w tym problemów z akomodacją, ustawieniem oczu, ruchomością oczu itp. (szczególnie u dzieci u których rozwija się prawidłowe widzenie oraz osób odczuwających dyskomfort w czasie pracy np. przy komputerze), poza zapisaniem korekcji może także przeprowadzić odpowiednie terapię polegających na określonych ćwiczeniach wzrokowych, która przyczynia się do poprawy sprawności układu wzrokowego i zmniejszenia dyskomfortu pracy wzrokowej.

Należy pamiętać, że optometrysta nie jest lekarzem dlatego też nie zajmuje się leczeniem schorzeń układu wzrokowego. Każdy wykwalifikowany optometrysta posiada jednak stosowną wiedzę z zakresu medycyny i patologii układu wzrokowego umożliwiającą mu diagnozę i rozpoznanie występujących u danego pacjenta nieprawidłowości układu wzrokowego. W przypadku stwierdzenia schorzeń medycznych u pacjenta (np. zapalenia spojówek, rogówek, brzegów powiek, symptomów rozwoju zaćmy lub jaskry itp.) optometrysta ma obowiązek skierowania go do okulisty, który to diagnozuje i rozpoczyna adekwatne leczenie.

Okulista diagnozuje i planuje leczenie chorób oczu. Może także przepisywać korekcję optyczną. Natomiast w celu weryfikacji korekcji wady refrakcji, doboru soczewek kontaktowych czy też pomiaru funkcjonalnych parametrów układu wzrokowego warto udać się na badanie optometryczne do naszego salonu.

Wybierając się na badanie optometryczne można również wcześniej zweryfikować kwalifikacje specjalisty sprawdzając czy poosiada on indywidualny numer (będący dowodem ukończenia studiów wyższych z zakresu optometrii) nadawany przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.