Badanie optometryczne (pełne badanie wzroku, z diagnostyką) – jest to badanie rozszerzone:
– określenie wartości szkieł korekcyjnych do dalekich i bliskich odległości
– ocena funkcjonowania układu wzrokowego, w tym min.: ocena akomodacji oka, sprawności mięśni zewnątrzgałkowych
– pomiar ciśnienia śródgałkowego
– ocena przedniego odcinka oka pod kątem: zaćmy, suchości spojówek, zaburzeń budowy rogówki i spojówki, głębokości komory przedniej
– ocena tylnego odcinka oka pod kątem: zmian w budowie tarczy nerwu wzrokowego (ryzyko jaskry), zmian naczyniowych siatkówki
– badanie pod kątem zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)

Badanie to pozwala wykryć zaburzenia w układzie wzrokowym oraz narzędzie oka co może przyspieszyć podjęcie stosownych środków zaradczych na miejscu lub po zaleceniu dalszych konsultacji ukierunkowanych na dany problem.

Rejestracja telefoniczna: 52 330 22 32Rejestracja online